Linky

Aktuálne

Práca

 1. Profesia: www.profesia.sk
 2. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny: www.upsvar.sk
 3. Živnostenský register SR: www.zrsr.sk
 4. Živnostenský register UK: www.companieshouse.gov.uk
 5. Careerjet: www.careerjet.sk

Denné informácie

 1. školský kalendár: http://calendar.zoznam.sk/school-sksk.php
 2. spoje (autobusy a vlaky): http://cp.atlas.sk/vlakbus/spojenie/
 3. predpoveď počasia: http://www.meteo.sk/predpoved-pocasia/europa/slovenska-republika/levoca
 4. družicové snímky: http://www.shmu.sk/sk/?page=978&cid=0
 5. presný čas: http://www.presnycas.sk/

Predmety

 1. chémia –periodicka sústava prvkov: na stiahnutie http://www.broukej.cz/tabulka/, dynamická online http://www.ptable.com/
 2. účtovníctvo – účtovnícke programy: http://www.kros.sk/

Školy v Levoči

 1. Špeciálna škola internátna, ZŠ: www.sssijvle.edu.sk
 2. Špeciálna škola internátna, SŠ: www.spakmartin.php5.sk/skola/index.php
 3. Špeciálna škola internátna, knižnica: www.zsklule.edu.sk
 4. Základná škola, ulica Gašpara Haina: www.zsghle.sk
 5. Základná škola, ulica Kluberta 10: http://klubert.edupage.org/ .
 6. Základná škola, ulica Francisciho 11: http://zsfranlv.edupage.org/ .
 7. Stredná pedagogická škola: www.spgslevoca.sk
 8. Stredná zdravotnícka škola: www.szslevoca.sk
 9. Stredná odborná škola Majstra Pavla: www.souplevoca.sk
 10. Gymnázium Janka Francisci Rimavského: www.gymjfrle.edupage.org
 11. Gymnázium sv. Františka Assiského: www.gsfalev.sk

Inštitúcie

 1. Krajský školský úrad Prešov: www.ksupo.sk
 2. Prešovský samosprávny kraj: www.vucpo.sk
 3. Školské výpočtové stredisko Michalovce: www.svsmi.sk
 4. Metodické centrum Prešov: www.mcpo.sk
 5. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu: www.education.gov.sk
 6. Ústav informácií a prognóz školstva: www.uips.sk
 7. Štátny inštitút odborného vzdelávania: www.siov.sk
 8. Štátny pedagogický ústav: www.statpedu.sk

Peniaze na kurzy

 1. Otvorená škola: www.otvskola.infovek.sk
 2. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu: www.minedu.sk
 3. Ministerstvo kultúry: www.culture.gov.sk
 4. Ministerstvo práce: www.employment.gov.sk
 5. Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií: www.telecom.gov.sk
 6. Ministerstvo výstavby a regiónu: www.build.gov.sk