Stravovanie v jedálni

Poskytujeme stravovanie žiakom, učiteľom a aj externým záujemcom o stravovanie. Viac informácií na telefóne 053 451 3291-3.