Aktualizačné vzdelávanie

V školskom roku 2021/2022 Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla, Kukučínova 9, Levoča bola poskytovateľom aktualizačného vzdelávania v programoch:
1. Metódy a nástroje pedagogickej diagnostiky.
2. Kritické myslenie.
3. Projektové vyučovanie.
4. Stratégie riešenia problémového správania.
5. Čo by mal učiteľ vedieť zo zákona o PZ/OZ.